En kort biografiJeg er født på Frederiksberg den 16. juni 1933.

Efter endt realeksamen fra Holte Gymnasium fik jeg uddannelse som keramiker på Kunsthåndvær-kerskolen i København. Derefter gik jeg 1 år på Kunstakademiets Billedhuggerskole og 4 år på Malerskolen under professor Niels Lergaard


I 1957 udstillede jeg på Kunstnernes Efterårs-udstilling.


I 1958 søgte jeg optagelse på Ribe Statsseminarium med henblik på at blive lærer ved Vidar Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Gentofte. Her tiltrådte jeg i 1965 efter endt læreruddannelse samt yderligere et års specialuddannelse i Tyskland.


Fra 1976 arbejdede jeg på den Rudolf Steiner Skole, som ligger i Herlev og nu hedder Michael Skolen. Herfra blev jeg pensioneret i år 2000.

I min lærergerning arbejdede jeg som klasselærer, men overvejende som faglærer i 9. – 12. klasse og mest i kunsthistorie samt de billedkunstneriske fag.

Sideløbende har jeg selv arbejdet med keramik, modellering, maleri og i de seneste år med grafik.


Kunstnerisk bestræbelse:

Bag naturens former virker den skabende, bevægelige æteriske verden, der udfolder sig uden for fysisk rum og ikke i sig selv er fast struktureret som det fysiske. Imidlertid ligger den til grund for en struktureret opbygning af den fysiske verden, hvilket især er tydeligt i mikro verdenen (celleverdenen), men også i form og struktur hos en organisme som helhed.

I mine billeder tilstræber jeg således ikke at gentage naturens former, men at fremstille billeder, der – ligesom naturens virkelighed – har sit udtryk gennem et struktureret samspil af linjer, former, farver og stoflighed. jeg betoner derfor ofte linje og form, idet jeg lægger vægt på at variere de geometriske grundformer, som jeg tager udgangs-punkt i. På den måde forsøger jeg at skabe en modvægt til nutidens kaostendens.


I maleriet benytter jeg fortrinsvis oliefarver. Oliefarven giver mulighed for at bearbejde og nuancere fladen samt holde processen levende over længere tid.

Jørgen Sadolin

Henvendelse:

Jørgen Sadolin

Vejlesøparken 31, 1.tv.

2840 Holte

Tlf. 45505007

(placeholder)